127 млн. лв. за иновации във фирмите

️127 милиона лева за иновации във фирмите – роботи, изкуствен интелект, безжични мрежи, облачни и водородни технологии, биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот Средствата за фирмите ще бъдат между 50 000 лв. и 500 000 лв. за микро-, малки или средни предприятия, както и дружества с до 499 служители или големи предприятия 127 млн….

До 150 хил. лв. за занаятчии, семейни компании и творчески фирми

️ От 50 000 лв. до 150 000 лв. ще насочваме към занаятчии, семейни компании и фирми от творческите индустрии За тях Министерството на иновациите и растежа подготвя около 117 млн. лв. по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027 г. Още https://www.mig.government.bg/inovaczii-i-rastezh/mir-ot-50-000-lv-do-150-000-lv-sthe-nasochvame-kam-zanayatchii-semejni-kompanii-i-firmi-ot-tvorcheskite-industrii/

До15 000 лева безвъзмездно за фотоволтаици за къщи

Министерство на енергетиката обяви стартирането на процедура BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до…

Училищата могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда

Училищата вече могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда Всички 2 271 държавни и общински училища на територията на цялата страна могат да участват за безвъзмездно предоставяне на средства по процедура „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидената финансова подкрепа за образователните институции е близо 535 млн. лв. Ще съдействаме на училищата…

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа

НАД 14 400 БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО КОМПОНЕНТ 3 “ЗАЕТОСТ” НА МЯРКАТА “ЗАПОЧВАМ РАБОТА” НА ПРЧР . 📢 Над 14 400 безработни и неактивни 🇧🇬 български граждани могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на 🇪🇺 Програма „Развитие на човешките ресурси“. Компонентът е отворен за…

Oще 2 месеца за кандидатстване с проекти до 1 млн. лв. за ВЕИ

 Бизнесът има още близо 2 месеца да кандидатства с проекти до 1 млн. лв. за собствени ВЕИ системи и батерии за съхранение на енергия.  Подаването на документите по процедурата на МИР е изцяло онлайн – през системата ИСУН 2020, до 16,30 ч. на 15 май.   Тя е насочена към микро, малки и средни предприятия, както…

Отвори мярка за компании с „Печат за високи постижения“

Отвори четвърта мярка за 118 млн. лв. по Плана за възстановяване за компании с „Печат за високи постижения“   Всеки проект може да получи до 2,5 млн. лв. Кандидатства се изцяло онлайн до 12 май 2023 г., а оценката ще е по ускорена процедура Целта на новата мярка е да подкрепи български компании, които разработват рискови нови…

Спортни компании ще разработват и внедряват иновации

Българските компании в областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  Те ще имат възможността да кандидатстват по две мерки по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за над 420 млн. лв.  Процедурите ще бъдат отворени в кратки срокове  Още…

Фондът на фондовете подкрепя развитието на спорта в България 

Фонд на фондовете активно подкрепя развитието на масовия спорт в България  Предвиден е ресурс по две програми – за спортна инфраструктура и за стартиращи компании със спортна насоченост До момента са подкрепени 12 проекта за масов спорт, от които няколко големи спортни комплекса, както и 7 стартъпа Вижте повече  https://www.fmfib.bg/bg/news/234-fond-na-fondovete-aktivno-podkrepya-razvitieto-na-masoviya-sport-v-balgariya