За нас

Българска консултантска фирма 

Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги, управлението на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга.

Ние се отличаваме с креативност, адаптивност, професионализъм и бързина. Ценим високо сериозността на всеки един проект и вярваме, че всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание.

Мисията на Корект Консултинг Груп е да подпомага своите клиенти при привличане на проектно финансиране, въвеждането на нови технологии, развитие на техните пазари и увеличаване на тяхната рентабилност.

Екипът ни работи в постоянно сътрудничество с най-добрите български експерти за финансово, технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проекти в областта на транспорта, земеделието, туризма, както и в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Компанията ни е член на