Корект Консултинг Груп се включи в конференцията „Иновации чрез политика“

Акцент на форума бе развитието на иновациите и новите технологии и ролята на Европейския съюз, държавите членки и младите хора като движеща сила Какво означава иновации чрез политика? Могат ли иновациите да се случват и без нея? Какъв е резултатът? Това бяха част от темите, в рамките на конференцията „Иновации чрез политика“, която беше открита…

Нова мярка по ПРЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика

Нова мярка по ПРЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките…

Европа се нуждае от нови енергийни решения!

Настоящата криза не оставя поле за съмнение: Европа се нуждае от нови ⚡ енергийни решения! 💡 А поканата за предложения #EULife22 е прозорец от възможности за по-ярки #иновации в областта на чистия #енергиенпреход. Налични са 💶 98 милиона евро за финансиране на вашите идеи за проекти за прехода към чиста енергия! Вижте приоритетните теми, крайните…

EIT Manufacturing Workshop

Предизвикателствата пред европейската индустрия и високотехнологичните производства и как да увеличим сътрудничеството между образованието, бизнеса и научните изследвания бяха част от темите, в рамките на днешната EIT Manufacturing среща, в която се включи Корект Консултинг Груп. По време на дискусиите, бяха очертани начините как европейските МСП, Бизнеса и Научните организации да се кооперират по-ефективно, интегрирайки…

Бизнесът с възможност да създаде нови космически технологии

Българският бизнес с възможност за създаване на нови енергийни решения От следващия месец микро, малките и средни предприятия и научноизследователските организации ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на космическите технологии. Това обяви заместник-министърът на иновации и растежа Карина Ангелиева на заседание на Съвета на Европейската космическа агенция (#ЕКА) в Нордвик, Холандия….

Прием по процедура „Инвестиции в земеделски стопанства“

Минимален и максимален размер на допустимите разходи:  1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв. 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв. Процент на съфинансиране: а) 50 на сто от общия размер на…

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми…

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна от 17 май 2022 г. Процедурата предвижда прием на проекти с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярката, която е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвиденият финансов ресурс за…

„GREEN TRANSITION 2022“

Зелената сделка- Инвестиции, иновации и справедлив преход Екипът на Корект Консултинг Груп се включи в дискусията за енергия и зелена трансформация, в рамките на Форума „Green Transition 2022“ , който се проведе днес. Събитието беше открито от президента на България г-н Румен Радев и европейския комисар по сближаване и реформи г-жа Елиза Ферейра. „Изключително важно…

НОВАТА ПРОГРАМА „ДУНАВСКИ РЕГИОН 2021-2027“

На заседание в Будапеща държавите участници в Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 (новата програма „Дунав“) приеха финалния ѝ вариант, който ще бъде внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение. Чрез тази програма с бюджет от над 266 млн. евро, България си осигурява достъп до финансиране на съвместни проекти заедно с партньори от Австрия, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и…

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности…

Възможност за кандидатстване, „Европейски социален фонд+“

ЕК публикува покана за кандидатстване за „Социални иновации за зелен и дигитален преход“ в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ на „Европейски Социален фонд+“ С бюджет от 10 милиона евро, ЕК цели да подкрепи реализацията на Европейския стълб на социалните права, финансирайки 15 до 20 проекта, които разработват и тестват интегрирани и приобщаващи подходи…

„Предприемачи в науката“ търси зелени и социални проекти

„Предприемачи в науката“ стимулира млади учени да реализират научните си разработки като бизнес проект Емблематичната програма на фондация Карол Знание „Предприемачи в науката“ вече приема кандидатури. Петото издание ще стартира на 21 септември, а конкурсът Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. ще бъде на 14 декември. Тази година темата отново е Impact…

Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения по програма LIFE

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда – CINEA обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ. По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход към чиста енергия“ са отворени за кандидатстване 18 теми с краен срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време. По покана LIFE Projects for…

Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през юли

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение…

Отвори втората покана за проекти към Фонда за иновации

На 31 март 2022 г. Европейската Комисията отвори за кандидатстване Втората покана към Фонда за иновации за малки проекти с капиталови разходи между 2,5 и 7,5 милиона евро на компании, разположени в държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Поканата има за цел да подкрепи проекти, които внедряват силно иновативни технологии, процеси, бизнес модели или продукти/услуги,…