Достъп до финансиране чрез нова европейска програма

България ще има достъп до финансиране чрез нова европейска програма България за първи път ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ Средиземно море” 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027). Кой може да кандидатства? Програмата включва най-вече крайбрежните…