Закон за извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът предвижда множество различни по характер мерки, които засягат гражданските и търговските отношения между частните субекти, а други са свързани с изпълнението на техните административни и данъчни задължения. Разпоредбите на…

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева 44 хил. студенти ще имат възможност да приложат знанията си на практика в реална работна среда Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ с общ бюджет в размер на 46 милиона лева, осигурени от Оперативна програма…