ПУБЛИКУВАНИ СА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ПО ОП ЗА 2020 Г.

Индикативни годишни програми по ОП за 2020 г. Оперативна програма “Добро управление” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” Можете да изтеглите от тук.       Оперативна програма “Наука и образование с интелигентен растеж” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Програма за…