КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ДРАГОМАН

На 1 декември 2018 г. в гр. Драгоман ще започне второто обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 19 ноември 2018 г. в гр. Елин Пелин ще започне първото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЩЕ РЪКОВОДИ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Компания Корект Консултинг Груп ще ръководи изпълнението на комуникационната стратегия на първия в България и Европа център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“ Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките,…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната…