ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДОСТАВЯ НАД 417 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фонд на фондовете приключи две ключови процедури, като обяви избраните финансови посредници, които да управляват средства в общ размер над 417 млн. лв. – 353.3 млн. лв. за Фонд за градско развитие и 64.7 млн. лв. за Фонд за ускоряване и начално финансиране. Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма “Региони в…

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В рамките на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ще се проведат мотивационни срещи, насочени към мотивиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, на…

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения:  „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“ „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на…

„МИШИ 2013“ ООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

КРЪСТЬО ПАЛАНКОВ

Дейност: Производство на мебели Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

БОРИСЛАВА ХАДЖИЙСКА

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„ТОНИК-02“ ЕООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„ОГНЯН НИКОЛОВ 64“ ЕООД

Дейност: Търговия с хранителни стоки Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„К.А.И СТРОЙ“ ООД

Дейност: “К.А.И Строй” ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и изграждането на ел.инсталации на частни и търговски обекти. Фирмата извършва още строително-ремонтни дейсности, саниране на сгради и хидроизолации. Фирмата е дистрибутор на марките Dewalt и Black and Decker за Северозападна България. Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване…

ОБЯВА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за отпечатване на информационни материали, съгласно приложено запитване за оферта. Желаещите да предоставят…

ОБЯВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО НАЕМ НА ЗАЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НОЩУВКИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за предоставяне на услуга по наем на зали и осигуряване на нощувки ,…

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за подготовка и провеждане на 7 информационни срещи на територията на София област,…