„Предприемачи в науката“ стимулира млади учени да реализират научните си разработки като бизнес проект
Емблематичната програма на фондация Карол Знание „Предприемачи в науката“ вече приема кандидатури. Петото издание ще стартира на 21 септември, а конкурсът Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. ще бъде на 14 декември.
Тази година темата отново е Impact investing и за участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които искат да реализират научните си разработки като бизнес проект. Обучението дава ключови знания и умения, необходими за създаването на научен стартъп.
Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.
Програмата включва два етапа:

    • Обучение Предприемачи в науката
    • Конкурс за награда Предприемач в науката с  награден фонд в размер на 30 000 лв.

Обучението Предприемачи в науката е за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Конкурсът Предприемач в науката допуска само участници, преминали обучението. Предприемачи в науката, с не повече от две отсъствия.

Кандидатите за наградата Предприемач в науката презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умени, получени в обучението Предприемачи в науката.

Жури на конкурса Предприемач в науката са лекторите в програмата Предприемачи в науката, председател е г-н Станимир Каролев, учредител и председател на Управителния съвет на фондация Карол Знание.

Решението за избор на победителите в конкурса се взема с мнозинство,  след гласуване на членовете на журито.

Наградата Предприемач в науката е размер на 30 000 лв.

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Лектори и ментори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

След първите четири издания на формата има вече четири стартъпа, вдъхновени от програмата. За поредна година ще се включат лектори и ментори от България и чужбина.
Партньори на програмата са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, УНСС и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Всеки от тях ще награди с участие екипи или индивидуални проекти.
Кандидатстването е отворено до 3 септември.
Още подробности и как да кандидатствате можете да намерите като проследите тази препратка.
Please follow and like us: