Започна приемът на проекти за „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.“. Целите на процедурата са предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия…

Стартира Мярка „Адаптирана работна среда“

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Допустими кандидати: 1) Търговци по смисъла на Търговския закон 2) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до…

127 млн. лв. за иновации във фирмите

️127 милиона лева за иновации във фирмите – роботи, изкуствен интелект, безжични мрежи, облачни и водородни технологии, биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот Средствата за фирмите ще бъдат между 50 000 лв. и 500 000 лв. за микро-, малки или средни предприятия, както и дружества с до 499 служители или големи предприятия 127 млн….

До 150 хил. лв. за занаятчии, семейни компании и творчески фирми

️ От 50 000 лв. до 150 000 лв. ще насочваме към занаятчии, семейни компании и фирми от творческите индустрии За тях Министерството на иновациите и растежа подготвя около 117 млн. лв. по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027 г. Още https://www.mig.government.bg/inovaczii-i-rastezh/mir-ot-50-000-lv-do-150-000-lv-sthe-nasochvame-kam-zanayatchii-semejni-kompanii-i-firmi-ot-tvorcheskite-industrii/

До15 000 лева безвъзмездно за фотоволтаици за къщи

Министерство на енергетиката обяви стартирането на процедура BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до…

Училищата могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда

Училищата вече могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда Всички 2 271 държавни и общински училища на територията на цялата страна могат да участват за безвъзмездно предоставяне на средства по процедура „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидената финансова подкрепа за образователните институции е близо 535 млн. лв. Ще съдействаме на училищата…

Над 14 400 безработни и неактивни лица могат да започнат работа

НАД 14 400 БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО КОМПОНЕНТ 3 “ЗАЕТОСТ” НА МЯРКАТА “ЗАПОЧВАМ РАБОТА” НА ПРЧР . 📢 Над 14 400 безработни и неактивни 🇧🇬 български граждани могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на 🇪🇺 Програма „Развитие на човешките ресурси“. Компонентът е отворен за…

Oще 2 месеца за кандидатстване с проекти до 1 млн. лв. за ВЕИ

 Бизнесът има още близо 2 месеца да кандидатства с проекти до 1 млн. лв. за собствени ВЕИ системи и батерии за съхранение на енергия.  Подаването на документите по процедурата на МИР е изцяло онлайн – през системата ИСУН 2020, до 16,30 ч. на 15 май.   Тя е насочена към микро, малки и средни предприятия, както…

Отвори мярка за компании с „Печат за високи постижения“

Отвори четвърта мярка за 118 млн. лв. по Плана за възстановяване за компании с „Печат за високи постижения“   Всеки проект може да получи до 2,5 млн. лв. Кандидатства се изцяло онлайн до 12 май 2023 г., а оценката ще е по ускорена процедура Целта на новата мярка е да подкрепи български компании, които разработват рискови нови…

Спортни компании ще разработват и внедряват иновации

Българските компании в областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  Те ще имат възможността да кандидатстват по две мерки по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за над 420 млн. лв.  Процедурите ще бъдат отворени в кратки срокове  Още…

Фондът на фондовете подкрепя развитието на спорта в България 

Фонд на фондовете активно подкрепя развитието на масовия спорт в България  Предвиден е ресурс по две програми – за спортна инфраструктура и за стартиращи компании със спортна насоченост До момента са подкрепени 12 проекта за масов спорт, от които няколко големи спортни комплекса, както и 7 стартъпа Вижте повече  https://www.fmfib.bg/bg/news/234-fond-na-fondovete-aktivno-podkrepya-razvitieto-na-masoviya-sport-v-balgariya

Корект Консултинг и ЦК КВАЗАР стартираха програма “Младите лидери”

Корект Консултинг Груп и Център за компетентност КВАЗАР стартираха съвместна програма “Младите лидери” В рамките на утвърдените дейности на Корект Консултинг Груп и КВАЗАР в подкрепа на СТЕМ центъра на 134 СУ „Димчо Дебелянов“- гр. София, Програма „Младите лидери“ е насочена към младежи на възраст между 16 и 18 години, които са показали отлични резултати в учебно-образователния…

Компаниите получават до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии

Компаниите ще получат до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление Общият бюджет е 200 млн. лв., фирми от почти всички сектори могат да се възползват от безвъзмездното финансиране До края на януари се очаква Министерството на иновациите и растежа да обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ “Изграждане на нови ВЕИ…

Иновативните фирми ще получат грант от 50 000 лв. до 500 000 лева

Фирми, разработващи иновации, ще получават грант от 50 000 лв. до 500 000 лева Български компании, разработващи иновации, ще могат да бъдат подпомогнати между 50 000 и 500 000 лева. Помощта ще се реализира по новата програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП) с общ бюджет 3 млрд. лв. На практика това ще…

ЕИТ създаде единна платформа за образователни курсове

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) създаде единна европейска платформа за образователни курсове! “Кампусът на ЕИТ” е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Той ще предостави курсове за всички, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери….

Стартира приемът на проекти за решения в областта на ИКТ за бизнеса

Стартира приемът на проекти за РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за бизнеса 1. Цел на финансирането: Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните…

ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021-2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) е официално одобрена от Европейската комисия (ЕК). С това ПРЧР става първата програма на България за периода 2021-2027, която получава „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на над 3.8 млрд. лв., с които се очаква да…

Стартира приемът на проекти за технологична модернизация в предприятията

Стартира приемът на проекти за технологична модернизация в предприятията Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по…

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

Министерството на иновациите и растежа предвижда финансиране за български предприятия за укрепване на техния научноизследователски и иновационен потенциал и капацитет по Плана за възстановяване и устойчивост “Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации” Ще бъдат подкрепени проектни предложения на #иновативни #МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по…

Обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“

Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез предоставяне на безвъзмездни средства българските компании ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси. Вижте повече на ⬇ https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya

Новата Европейска иновационна програма e вече факт

След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, на 05. Юли 2022 г. в Страсбург Комисар Мария Габриел представи новата Европейска иновационна програма (НЕИП). Тя се основава на конкурентните предимства на Европа: водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори…

Корект Консултинг Груп се включи в конференцията „Иновации чрез политика“

Акцент на форума бе развитието на иновациите и новите технологии и ролята на Европейския съюз, държавите членки и младите хора като движеща сила Какво означава иновации чрез политика? Могат ли иновациите да се случват и без нея? Какъв е резултатът? Това бяха част от темите, в рамките на конференцията „Иновации чрез политика“, която беше открита…

Нова мярка по ПРЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика

Нова мярка по ПРЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките…

Европа се нуждае от нови енергийни решения!

Настоящата криза не оставя поле за съмнение: Европа се нуждае от нови ⚡ енергийни решения! 💡 А поканата за предложения #EULife22 е прозорец от възможности за по-ярки #иновации в областта на чистия #енергиенпреход. Налични са 💶 98 милиона евро за финансиране на вашите идеи за проекти за прехода към чиста енергия! Вижте приоритетните теми, крайните…

EIT Manufacturing Workshop

Предизвикателствата пред европейската индустрия и високотехнологичните производства и как да увеличим сътрудничеството между образованието, бизнеса и научните изследвания бяха част от темите, в рамките на днешната EIT Manufacturing среща, в която се включи Корект Консултинг Груп. По време на дискусиите, бяха очертани начините как европейските МСП, Бизнеса и Научните организации да се кооперират по-ефективно, интегрирайки…

Бизнесът с възможност да създаде нови космически технологии

Българският бизнес с възможност за създаване на нови енергийни решения От следващия месец микро, малките и средни предприятия и научноизследователските организации ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на космическите технологии. Това обяви заместник-министърът на иновации и растежа Карина Ангелиева на заседание на Съвета на Европейската космическа агенция (#ЕКА) в Нордвик, Холандия….

Прием по процедура „Инвестиции в земеделски стопанства“

Минимален и максимален размер на допустимите разходи:  1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв. 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв. Процент на съфинансиране: а) 50 на сто от общия размер на…

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми…

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна от 17 май 2022 г. Процедурата предвижда прием на проекти с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярката, която е част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвиденият финансов ресурс за…

„GREEN TRANSITION 2022“

Зелената сделка- Инвестиции, иновации и справедлив преход Екипът на Корект Консултинг Груп се включи в дискусията за енергия и зелена трансформация, в рамките на Форума „Green Transition 2022“ , който се проведе днес. Събитието беше открито от президента на България г-н Румен Радев и европейския комисар по сближаване и реформи г-жа Елиза Ферейра. „Изключително важно…