Дейност: “К.А.И Строй” ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и изграждането на ел.инсталации на частни и търговски обекти. Фирмата извършва още строително-ремонтни дейсности, саниране на сгради и хидроизолации. Фирмата е дистрибутор на марките Dewalt и Black and Decker за Северозападна България.

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване

Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Please follow and like us: