Инвестиции в старчески домове, лекарски кабинети, спортни атракциони и производствени предприятия ще са новите приоритети по Мярка 6.4 на ПРСР

През месец Май се очаква за започне първият за този програмен период прием по под мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, ПРСР 2014-2020

Мярката ще стартира с три бюджета, по които ДФ „Земеделие“ ще финансира дейности за „Услуги“, „Производствени предприятия“ и „Занаяти“.

Допустими кандидати ще бъдат юридически лица, които развиват своята дейност на територията на общини в селски райони. Инвестициите по под мярката може да бъдат в размер до 600 000 евро. Субсидията по проектите ще бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро.

При услугите приоритет ще имат проекти в областта на социалните дейности, насочени към грижи за малки деца и възрастни хора. Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за инвестиции, свързани със спортни атракциони, авто сервизи и търговия с лекарства. За първи път по мярката специално внимание е обърнато на инвестиции в оборудване на лекарски и стоматологични кабинети в малките населени места от селските райони.

В настоящия прием на къщите за гости няма да бъде даван приоритет, очаква се същите да бъдат допустими само в населени места от селски райони, в които има минерална вода, а проектите са насочени към СПА туризъм. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обмисля конкретно по тези проекти субсидията за бъде в размер на максимум 50 000 евро.

При производствените предприятия предимство ще имат проектите на компании, които имат три приключени финансови години,  добри финансови показатели, включително служители на трудов договор. Точки ще се отсъждат за инвестиции в северозападна и северна България, както и на предприемачи, които най-малко една година преди кандидатстване са развивали своята дейност на територията на община в селския район, където ще бъде новата инвестиция по ПРСР 2014-2020.

Занаятчиите ще може да получат финансиране за създаване или ремонт на ателиета, като допълнителни точки ще получават кандидати, които притежават „Майсторско свидетелство“ от Камарата на занаятчиите и са предвидили в проекрите си изграждане на зали за демонстрации.

Конкретната сфера на дейност на кандидатите по под мярката, ДФ „Земеделие“ ще определя по Код на икономическа дейност (КИД) на фирмите, удостоверен от НСИ.

Общият бюджет на подмярката за настоящия програмен период е 100 милиона евро.

Заявленията за кандидатстване ще се подават по електронен път в ИСУН.

Please follow and like us: