Наименование:

“Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в Община Видин”

ОПРЧР

Процедура „Активни“

Стойност: 290 728.68 лв.

Please follow and like us: