СТЕМ Центърът на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София разполага с модерни училищни кабинети и високотехнологично Мейкърспейс студио, оборудвано с най-новите обучителни технологии в сферата на креативните индустрии.

Центърът е изграден с финансиране от Министерство на науката и образованието и носи името на д-р Емил Кало, дългогодишен председател в България на Международната еврейска организация ORT.

Една от основните задачи на СТЕМ центъра е въвеждането на комбинация от иновативни учебни сценарии, реализирани чрез гъвкавите дигитални технологии и добри международни практики.

В рамките на проекта бяха разработени набор от интегрирани СТЕМ уроци, включващи модули като „Туроператор на бъдещето“, „Гид с машина времето“, „Математическа и компютърна лингвистика в креативните индустрии“ и много др. По този начин учениците ще могат да усвоява знания в природните и инженерни науки по нов и изключително интересен за тях начин- чрез експерименти, интерактивни упражнения и проектно-базирано обучение.

Общата стойност на СТЕМ Центъра е в размер на 256 000 лева, от които 230 400 лв. са осигурени от МОН, а останалите средства са финансирани от Бизнес-партньора по проекта, дружество Корект Консултинг Груп ООД.

Please follow and like us: