На 28 септември 2018 г. в гр. Своге се проведе петата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

На срещата, пред близо 70 младежи от община Своге на възраст 18-29 г., бяха представени възможните начини за включване в проекта, възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата и бизнес климата в конкретния регион, както и начините за достъп до европейско финансиране и начален капитал.

Специални гости на информационното събитие бяха г-н Георги Петков – заместник-кмет на община Своге и г-жа Нина Копринджийска – заместник-кмет по образованието.

На срещата присъства и г-жа Катя Петрова – Заместник-директор „Административно-стопанска дейност“ на Професионална гимназия “Велизар Пеев”, гр. Своге.

Интерактивната презентация, представена по време на събитието включваше следното:

  • Какво представлява Процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
  • Детайлен анализ на бизнес климата и конкретните възможности за инвестиции в Община Своге;
  • Коя е целевата група, към която е насочен проектът и как заинтересованите лица могат да се включат в него;
  • Какво представляват предстоящите обучения, практически занятия и консултации, какви теми включват и с какво ще допринесат за развитието на предприемачество сред младите хора.

 

Please follow and like us: