На 18 септември 2018 г. в гр. Костинброд се проведе първата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

На срещата, пред младежи от община Костинброд на възраст 18-29 г., бяха представени възможните начини за включване в проекта, възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата и бизнес климата в конкретния регион, както и начините за достъп до европейско финансиране и начален капитал.

Специален гост на информационното събитие беше зам.-кметът на община Костинброд по Образование, култура, социални и хуманитарни дейности – г-н Александър Ненов. „За нас е от изключителна важност младите хора да останат на територията на общината, да се развиват и работят именно тук“-посочи г-н Ненов, „Община Костинброд предоставя отлични възможности за инвестиции и добра бизнес среда, а за младежите е необходимо да се ориентират навреме, за да насочат своето развитие в правилната за тях посока“-допълни зам.-кметът на общината.

В срещата се включи директорът на СУ „Д-р Петър Берон“ г-жа Ели Виденова, както и представители на общинската администрация.

Основна цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и развитието на умения за собствена стопанска дейност, сред младежите на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Предвидените дейности са насочени към младежите на възраст 18-29 г. на територията на тези общини, желаещи да придобият бизнес умения, способности за управление на проекти и да развиват собствена стопанска дейност.

Please follow and like us: