Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за подготовка и провеждане на 7 информационни срещи на територията на София област, съгласно приложено запитване за оферта.

Желаещите да предоставят оферта изпълнители, следва да изпращат своите предложения в срок до 10.08.2018 г. (петък) на следния адрес: гр. София 1404, жк. Стрелбище, ул. Кестенова гора № 8.

Запитване за оферти

Please follow and like us: