ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ПО ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и…

53 ПРОЦЕДУРИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТ НАД 1,1 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г.

3 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно по време на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЩЕ РЪКОВОДИ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Компания Корект Консултинг Груп ще ръководи изпълнението на комуникационната стратегия на първия в България и Европа център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“ Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките,…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 12 октомври 2018 г. в гр. Елин Пелин се проведе осмата последна информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Елин…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ГОДЕЧ

На 8 октомври 2018 г. в гр. Годеч се проведе седмата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Годеч на възраст 18-29г.,…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. СВОГЕ

На 28 септември 2018 г. в гр. Своге се проведе петата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 70 младежи от община Своге на възраст…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. БОЖУРИЩЕ

На 27 септември 2018 г. в гр. Божурище се проведе четвъртата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Божурище на възраст…

ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 07 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 07 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. Отворен е дългоочакваният прием на проекти по три различни схеми на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 в подкрепа на „Занаяти“, „Услуги“ и „Производство“. Допустими кандидати ще бъдат юридически лица, които развиват своята дейност на територията на общини в селски…

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.СЛИВНИЦА

На 21 септември 2018 г. в гр. Сливница се проведе третата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Сливница на възраст…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ДРАГОМАН

На 20 септември 2018 г. в гр. Драгоман се проведе втората информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Драгоман на възраст 18-29…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДЕЖИТЕ OT 7 ОБЩИНИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 18 септември 2018 г. в гр. Костинброд се проведе първата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020. На срещата, пред младежи от община Костинброд на възраст 18-29 г., бяха представени възможните начини…

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДОСТАВЯ НАД 417 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фонд на фондовете приключи две ключови процедури, като обяви избраните финансови посредници, които да управляват средства в общ размер над 417 млн. лв. – 353.3 млн. лв. за Фонд за градско развитие и 64.7 млн. лв. за Фонд за ускоряване и начално финансиране. Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма “Региони в…

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В рамките на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ще се проведат мотивационни срещи, насочени към мотивиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, на…

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП

Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ (България) допринася за общите цели на Норвежките субсидии за периода 2014-2021 г., съответно за намаляване на икономическите и социални различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения…

ПРИКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на…

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА “НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО      Екипът на „Корект Консултинг  Груп“ ООД участва в информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“, който се проведе на 6 юли 2018 г., в хотел „Маринела“, гр. София. В рамките на деня експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”…

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува Проект на насоки за кандидатстване по под мярка 6.4. от Програмата Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Отворен е приемът по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Подаването на проектни предложения следва да стане в рамките на двата крайни срока, както следва: 1/ Първи краен срок – 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МСП

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС На 07 юни 2018 г. в хотел Хилтън се проведе втората Балканска конференция на МСП, под наслов „Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация”. Събитието бе организирано от сдружение „Обединени бизнес клубове“-ОБК, със специалната подкрепата на Българската агенция…

АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Актуализирана е Индикативната работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Актуалните мерки и приеми може да видите тук: 804_3_1_IGRP_2018_amendment_sled_KN_1  

КАКВО Е СПЕЦИФИЧНОТО ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНОВАЦИИ

Все по-често в ежедневието се използва думата “иновация”, а в новия програмен период кандидатстващите фирми по процедури за финансиране на иновации по ОП “Иновации и конкурентоспособност” чувствително се увеличиха. В последната схема от 2017 г. за разработване на иновации от съществуващи предприятия бяха подадени 360 проекта, а година преди това за финансиране на разработване на…

100 МЛН. ЛЕВА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

100 млн. лева по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната Общини, вероизповедания и Министерството на културата ще могат да обновят паметници на културата от национално и световно значение Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява близо 100 млн.лв. за развитие на туристическите атракции в страната по Оперативна програма…

НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПО МЯРКА 6.4 НА ПРСР

Инвестиции в старчески домове, лекарски кабинети, спортни атракциони и производствени предприятия ще са новите приоритети по Мярка 6.4 на ПРСР През месец Май се очаква за започне първият за този програмен период прием по под мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, ПРСР 2014-2020 Мярката ще стартира с три бюджета, по които ДФ „Земеделие“ ще…

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП Е ОДОБРЕНА ДА ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ

Компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е одобрена да изпълни проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин пелин и Божурище“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 Екипът на компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е поканен от Управляващия орган да сключи договор за финансиране на проектно предложение „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА…

ОТВОРЕНИ СА ВСИЧКИ 7 ПРОЦЕДУРИ ЗА БЛИЗО 200 МЛН. ЛВ. ПО ПОДМЯРКА 7.2. ОТ ПРСР

От 14 март 2018 г. общините могат да подават проектни предложения по седем процедури в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., включващи: Реконструкция, ремонт,…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2014-2020

На 21 февруари при много голям интерес от страна на общините се проведе Националният дискусионен семинар по изпълнение на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в който участва експертен екип на компания Корект Консултинг Груп. Форумът се организира от НСОРБ, съвместно с Управляващия орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие”. Презентациите…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 могат да подадат своите проектни предложения. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони за Мярка 4.2, в рамките на който, подаването на проекти ще става изцяло електронно- чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ Електронно…

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представи за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските…