🗓️ Бизнесът има още близо 2 месеца да кандидатства с проекти до 1 млн. лв. за собствени ВЕИ системи и батерии за съхранение на енергия.
📑 Подаването на документите по процедурата на МИР е изцяло онлайн – през системата ИСУН 2020, до 16,30 ч. на 15 май. 
🏭 Тя е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители от почти всички сектори. 
👉 Съфинансирането е от 35% до 50% в зависимост от големината и местоположението на компаниите.
Please follow and like us: