Bulgarian National QCI Plan 

DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL DIGITAL

Проектът има за цел да изпълни първата фаза на българския национален план за QCI в контекста на инициативата EuroQCI и да внедри усъвършенствани системи за разпределение на квантови ключове и да разработи мрежи чрез комбиниране на квантови и класически технологии за сигурност.

В рамките на проекта партньорите ще разположат усъвършенствани системи за разпределение на квантови ключове и ще разработят мрежи чрез комбиниране на квантови и класически технологии за сигурност. Това ще бъде постигнато чрез разгръщане на столична QCI мрежа, включваща 3 публични органа – Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на отбраната и 1 финансова институция – Банка ДСК.

Освен това партньорите по проекта ще създадат и демонстрират пилотна наземна оптична мрежа на дълги разстояния между град София и Кулата, граничен пункт с Гърция. За да се обучат голям брой потенциални потребители в квантовите комуникационни технологии, проектът предвижда подходящи демонстрации, семинари, конференции и други обучения, насочени към публичните органи, промишлеността, изследователския и техническия персонал и създаването на Национален център за образование и изследвания в областта на QCI.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за идентифицираната необходимост от осигуряване на европейската автономия в изключително стратегическата област на квантовите комуникационни технологии.

Проектът ще се реализира от Консорциум с водеща организация Институт по роботика – БАН чрез Център за компетентност КВАЗАР (QUASAR), който е част от института и Компетентен национален орган за EuroQCI. Другите партньори в консорциума са Enterprise Communications Group, Electron Progress, Correct Consulting Group и 3 асоциирани партньора: ДАНС, Столична община и НПО – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ.

Партньорите ще работят в тясно сътрудничество с гръцкия консорциум за обмен на опит и установяване на ефективно трансгранично сътрудничество. Проектът включва разработването на Национална пътна карта за QCI 2024-2027, за да се гарантира устойчивостта на дейностите по проекта и стратегическите усилия за проектиране и изграждане на напълно сигурни QKD системи и мрежи в ЕС.

Please follow and like us: