Наименование на проекта: Изграждане на STEM център за природни науки, изследвания и иновации

Финансираща програма: Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Бенефициент: СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд

Обща стойност на проекта: 300 000 лв.

Финансиране от НП „Изграждане на училищна STEM среда“: 250 000 лв.

Финансов принос на бизнес партньора и община Костинброд: 50 000 лв.

Срок на изпълнение: 15.09.2021 г.

 Основната цел на проекта е изграждане на училищен STEM Център, предоставящ съвременна образователна среда в сферата на природните науки, технологиите и иновациите, мотивираща и повишаваща интереса на учениците към технологичния сектор, инженерството и предизвикателствата на новите професии, базирани на високи технологии и дигитална индустрия.

STEM центърът представлява модерен комплекс от зони и обединява Интерактивен кабинет по природни науки и математика с обособена зона за презентации и станции за виртуална реалност, Зона за симулации и експерименти, Акустично изолиран кът за подготовка на учителите, хранилище, зони за социализация и отдих. За целите на центъра е закупено високотехнологично модерно оборудване, включващо: интерактивен дисплей и станции за виртуална и добавена реалност със стереоскопичната технология; специфично учебно лабораторно оборудване, необходимо за провеждането на експерименти и опити, създаване на модели и решаване на проектно-базирани казуси.

Учебното съдържание представлява нови интегрирани, мултидисциплинарни уроци, насочени към развитие на уменията на XXI век- креативност, техническа и дигитална грамотност, критично и иновативно мислене. Учебната програма е базирана на приложно образование, максимално близко до реалните потребности на индустрията и бизнеса в сферата на нанотехнологиите, 3D и телемедицината, фармацията и генното инженерство и екологично чистите технологии.

Please follow and like us: