✅ Министерството на иновациите и растежа предвижда финансиране за български предприятия за укрепване на техния научноизследователски и иновационен потенциал и капацитет по ✍🏻 Плана за възстановяване и устойчивост 📑 “Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации”
➡️ Ще бъдат подкрепени проектни предложения на #иновативни #МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновации (#ЕСИ) по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) и Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). 🇪🇺
➡️ Ще се подкрепят проекти, отличени с „Печат за върхови постижения“ в периода 2018-2022 г. Продължителността на всеки проект е до 24 месеца.
➡️ Министерството на иновациите и растежа кани компаниите, които притежават „Печат за върхови постижения“ да попълнят кратък въпросник, с който да изразят своя интерес да бъдат финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.⤵️
➡️ Това е предварително проучване. Конкретни насоки за подаване на проектните предложения са в процес на разработване като желанието на екипа ни е проектите да преминат през бърза писта за оценка и договаряне.
Please follow and like us: