• Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
  • Чрез предоставяне на безвъзмездни средства българските компании ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.
Вижте повече на ⬇
Please follow and like us: