Стартира схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП” на НАП

НА ВНИМАНИЕТО НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ЗАСЕГНАТА ОТ ВЪВЕДЕНИТЕ В СТРАНАТА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕДИ №РД-01-626/27.10.2020Г., №РД-01-655/13.11.2020Г., №РД-01-677/25.11.2020Г. И №РД-01-718/18.12.2020Г. На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед…