Официално класиране по първия прием на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ публикува окончателните резултати от оценката на проектни предложения по първия прием на Мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Оценката на проектите може да видите тук  

Предстоящ прием на проекти за енергийна ефективност по Норвежката програма (EEA Grants)

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите…