НОРВЕЖКИЯТ ФОНД ОТПУСКА 5 МЛН. ЕВРО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област “Внедряване на технологии и продукти за…

МТСП КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП: № BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕTO НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА 98 МЛАДЕЖИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 18 февруари 2019 г. стартира последната дейност „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа на 98 младежи от целевата група, в общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“ по Проект № BG05M9OP001-1.023-0057 „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман,…

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДИЦАТА ОТ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 7 ОБЩИНИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 17 февруари 2019 г. успешно приключи и последното обучение по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за общо 98…