КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ГОДЕЧ

На 6 февруари 2019 г. в гр. Годеч ще започне последното обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. КОСТИНБРОД

На 25 януари 2019 г. в гр. Костинброд ще започне шестото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. СЛИВНИЦА

На 13 януари 2019 г. в гр. Сливница ще започне петото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…