НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП

Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ (България) допринася за общите цели на Норвежките субсидии за периода 2014-2021 г., съответно за намаляване на икономическите и социални различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения…

ПРИКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на…

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА “НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО      Екипът на „Корект Консултинг  Груп“ ООД участва в информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“, който се проведе на 6 юли 2018 г., в хотел „Маринела“, гр. София. В рамките на деня експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”…