Наименование на проект: „Изграждане на ул. № 19 – от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52 и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 – ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до ОТ 34; ул. Хан Аспарух – от ОТ 31 до ОТ 39; ул. „Явор“ – от ОТ 41 до ОТ 28 в с. Церово; и рехабилитация на ул. № 19 от ОТ 50 – ОТ 203 до ОТ 123 и ул. № 7 от ОТ 172 до ОТ 177 и ул.№8 от ОТ 177 до ОТ 164 в с. Владо Тричков; ул. „Кирил и Методий“ – от ОТ 50 – ОТ 2 – ОТ 34 до ОТ 32, ул. „Явор“ – от ОТ 37- ОТ 39 и от ОТ 39 до

ОТ 41 в с. Церово, на територията на община Своге“

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Please follow and like us: