Наименование:

Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)

ОП НОИР

Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Стойност: 13 500 000.00 лв.

Please follow and like us: