Наименование на проекта:

„Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, находящи се в ПИ № 000511 в землището на село Ботуня, община Криводол“                                                                         

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Стойност: 390 088.02 лв.

                                              

Please follow and like us: