Наименование на проекта:

„Закупуване на техника и създаване и отглеждане на насаждения от череши и сини сливи в землището на с. Търхово, община Севлиево, Габровска област“

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Стойност: 466 659.48 лв.

Please follow and like us: