Стойност: 137 441.50 лв.

Кратко описание на проекта:

Създаване на малинови насаждения в землището на с. Горна махала, община Калояново, Пловдивска област, изграждане на складова база и закупуване на необходимото оборудване.

Please follow and like us: