Пи Ес Ти Груп ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-1973„Заедно можем повече!“ Стойност: 109 865.43 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение ...

ЗП Георги Каков

Стойност: 68 668.60 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на 43,695 дка орехова градина в ПИ с идентификатор 48060.40.17, в землището ...

Ай Ракинг ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2633 "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ - КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ" Стойност: 89 315.40 лв. Кратко описание на проекта: Корект ...

Пица Хот ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-3002 „Горещо предложение от Пица Хот“ Стойност: 72 787.06 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи ...

Томекстранс ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2934 "ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" Стойност: 84 741.45 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг ...

Църква „ СВЕТА ТРОИЦА“ – гр.БОЖУРИЩЕ

Стойност: 780 000,00 лв. Кратко описание на проекта: Дейности по реконструкция, реставрация и вертикална планировка на Църква „ СВЕТА ТРОИЦА“ – ...

ЗП Йордан Кацаров

Стойност: 137 441.50 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на малинови насаждения в землището на с. Горна махала, община Калояново, Пловдивска ...

134 СОУ „Димчо Дебелянов“ СОУ

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Парченца културно-историческо наследство от граничните региони Видин и Пирот през очите на младите хора“  Стойност: ...