КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕTO НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА 98 МЛАДЕЖИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 18 февруари 2019 г. стартира последната дейност „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа на 98 младежи от целевата група, в общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“ по Проект № BG05M9OP001-1.023-0057 „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман,…

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДИЦАТА ОТ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 7 ОБЩИНИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 17 февруари 2019 г. успешно приключи и последното обучение по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за общо 98…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ГОДЕЧ

На 6 февруари 2019 г. в гр. Годеч ще започне последното обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. КОСТИНБРОД

На 25 януари 2019 г. в гр. Костинброд ще започне шестото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. СЛИВНИЦА

На 13 януари 2019 г. в гр. Сливница ще започне петото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. СВОГЕ

На 28 декември 2018 г. в гр. Своге ще започне четвъртото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. БОЖУРИЩЕ

На 13 декември 2018 г. в гр. Божурище ще започне третото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ДРАГОМАН

На 1 декември 2018 г. в гр. Драгоман ще започне второто обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 19 ноември 2018 г. в гр. Елин Пелин ще започне първото обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ В 7 ОБЩИНИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 19 ноември 2018 г. в гр. Елин Пелин стартира първото обучение по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за…

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения:  „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“ „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на…

„МИШИ 2013“ ООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

КРЪСТЬО ПАЛАНКОВ

Дейност: Производство на мебели Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

БОРИСЛАВА ХАДЖИЙСКА

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„ТОНИК-02“ ЕООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„ОГНЯН НИКОЛОВ 64“ ЕООД

Дейност: Търговия с хранителни стоки Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„К.А.И СТРОЙ“ ООД

Дейност: “К.А.И Строй” ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и изграждането на ел.инсталации на частни и търговски обекти. Фирмата извършва още строително-ремонтни дейсности, саниране на сгради и хидроизолации. Фирмата е дистрибутор на марките Dewalt и Black and Decker за Северозападна България. Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване…

ОБЯВА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за отпечатване на информационни материали, съгласно приложено запитване за оферта. Желаещите да предоставят…

ОБЯВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО НАЕМ НА ЗАЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НОЩУВКИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за предоставяне на услуга по наем на зали и осигуряване на нощувки ,…

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Във връзка с изпълнение на дейности по проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020, компания „Корект Консултинг Груп“ ООД набира оферти за подготовка и провеждане на 7 информационни срещи на територията на София област,…

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОП РЧР 2014-2020

Компания Корект Консултинг Груп стартира изпълнението на проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020. Днес, 18.06.2018 г., Компания Корект Консултинг Груп ООД започва изпълнението на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ…

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Правото на индивида да участва в образователния процес е общопризнат принцип на повечето правителства по света. То е заложено в програмите “Образование за всички” и “Цели на устойчивото развитие” и се подкрепя от големи инвестиции, за да се осигури универсален достъп до образование.  Държавите от европейската общност и техният бизнес ясно осъзнават, че образованието има…

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОКОЛНА СРЕДА

Последиците от лошо планиране в земеделието,  селските райони и  околната среда обикновено стават видими едва когато вече е почти невъзможно да бъдат отстранени. В миналото твърде често са се прилагали технически решения насочени към разрешаване на отделен казус, без да се обмислят проблемите на тези сектори в дълбочина и в тяхната цялост. Обезлюдяването и липсата…

УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Комбинацията от благоприятна среда и устойчива обществена подкрепа на икономическите дейности е от решаващо значение за изграждане на благосъстояние и намаляване на бедността. МСП (Малки и средни предприятия) са сред най-динамичните двигатели на икономическия растеж и модернизацията и те са най-важните източници на заетост и генериране на доходи в развиващите се страни и икономиките в…

Община Своге

Наименование на проект: „Изграждане на ул. № 19 – от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52 и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 – ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до…

Община Брегово

Наименование на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица  „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, улица „Лев Толстой”, ул. „Димитър Зограф”, улица „Борис Попарданов“,  улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“ ПРСР 2014-2020 Мярка…

Община Годеч

Проект с наименование: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр. Годеч” ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 327 080.22 лв. Проект с наименование: “Рехабилитация на водопроводна мрежа на селата…

Община Борован

Проект с наименование: „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 955 789,21 лв. Проект с наименование: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад – Община…

Община Берковица

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 5 843 936,58 лв.

Община Ново Село

Наименование: „Реконструкция на Четвъртокласен път – VID – 1150 (Неговановци – Винарово) – дължина 4700 м. (2700 м в населени места) от км 0+000 до км 4+700”  ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 3 597 099.55 лв.