Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги, управлението на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга. Компанията ни осъществява проекти за планиране, управление и обучение на национални и международни органи, финансови агенции, както и на частната индустрия.

Мисията на Корект Консултинг Груп е да подпомага своите клиенти при привличане на проектно финансиране, въвеждането на нови технологии, развитие на техните пазари и увеличаване на тяхната рентабилност. Екипът ни работи в постоянно сътрудничество с най-добрите български и международни експерти в сферата на консултантските услуги.

Компанията ни постига стабилни резултати и има сключени договори за финансирани, наред с другото, от Европейския съюз, в това число Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство/ Норвежки финансов механизъм и др.

Ние ценим високо сериозността на всеки един проект и вярваме, че всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание.