Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) създаде единна европейска платформа за образователни курсове!
“Кампусът на ЕИТ” е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Той ще предостави курсове за всички, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери.
Видимост, добавена стойност и нови възможности – това са ключовите думи.
Едночасови курсове, летни училища, курсове за професионално развитие, магистърски и докторантски програми – това са само някои от възможностите за обучение. Първите 65 курса са в сферата на климатичните промени, суровините, храните и градската мобилност. Целта е до 2025 г. курсовете да станат 250, а броят на обучаващите се да достигне 1 милион.
Искате ли да научите повече за Кампуса на ЕИТ?
А да изберете курс, на който да се запишете?
Please follow and like us: