Корект Консултинг и ЦК КВАЗАР стартираха програма “Младите лидери”

Корект Консултинг Груп и Център за компетентност КВАЗАР стартираха съвместна програма “Младите лидери” В рамките на утвърдените дейности на Корект Консултинг Груп и КВАЗАР в подкрепа на СТЕМ центъра на 134 СУ „Димчо Дебелянов“- гр. София, Програма „Младите лидери“ е насочена към младежи на възраст между 16 и 18 години, които са показали отлични резултати в учебно-образователния…

Компаниите получават до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии

Компаниите ще получат до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление Общият бюджет е 200 млн. лв., фирми от почти всички сектори могат да се възползват от безвъзмездното финансиране До края на януари се очаква Министерството на иновациите и растежа да обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ “Изграждане на нови ВЕИ…

Иновативните фирми ще получат грант от 50 000 лв. до 500 000 лева

Фирми, разработващи иновации, ще получават грант от 50 000 лв. до 500 000 лева Български компании, разработващи иновации, ще могат да бъдат подпомогнати между 50 000 и 500 000 лева. Помощта ще се реализира по новата програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП) с общ бюджет 3 млрд. лв. На практика това ще…

ЕИТ създаде единна платформа за образователни курсове

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) създаде единна европейска платформа за образователни курсове! “Кампусът на ЕИТ” е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Той ще предостави курсове за всички, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери….

Център за компетентност “КВАЗАР” към ИР-БАН

Bulgarian National QCI Plan  DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL DIGITAL Проектът има за цел да изпълни първата фаза на българския национален план за QCI в контекста на инициативата EuroQCI и да внедри усъвършенствани системи за разпределение на квантови ключове и да разработи мрежи чрез комбиниране на квантови и класически технологии за сигурност. В рамките на проекта партньорите ще разположат…

134 СУ „Димчо Дебелянов“- гр. София

СТЕМ Центърът на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София разполага с модерни училищни кабинети и високотехнологично Мейкърспейс студио, оборудвано с най-новите обучителни технологии в сферата на креативните индустрии. Центърът е изграден с финансиране от Министерство на науката и образованието и носи името на д-р Емил Кало, дългогодишен председател в България на Международната еврейска организация…

СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд

Наименование на проекта: Изграждане на STEM център за природни науки, изследвания и иновации Финансираща програма: Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ Бенефициент: СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд Обща стойност на проекта: 300 000 лв. Финансиране от НП „Изграждане на училищна STEM среда“: 250 000 лв. Финансов принос на бизнес партньора и община Костинброд:…

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

  Управляващ орган: Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   Бенефициент:Национален военен университет „Васил Левски“ Партньор:Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Срок на изпълнение: 30 месеца Бюджет: 1 963 234.00 лв., от които 1 215 544 лв. за НВУ „Васил Левски“ и 747 690 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“…

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

  Управляващ орган: Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““ Бенефициент: Югозападен университет „Неофит Рилски“ Партньори: Национален военен университет „Васил Левски“ Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Период на изпълнение: 30 месеца, 19.07.2021 г. – 31.12.2023 г. Обща стойност на проекта: 4 992 951.48 лв., от които 903 507.00 лв. за…