ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021-2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) е официално одобрена от Европейската комисия (ЕК). С това ПРЧР става първата програма на България за периода 2021-2027, която получава „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на над 3.8 млрд. лв., с които се очаква да…