Стартира приемът на проекти за технологична модернизация в предприятията

Стартира приемът на проекти за технологична модернизация в предприятията Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по…

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

Министерството на иновациите и растежа предвижда финансиране за български предприятия за укрепване на техния научноизследователски и иновационен потенциал и капацитет по Плана за възстановяване и устойчивост “Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации” Ще бъдат подкрепени проектни предложения на #иновативни #МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по…

Обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“

Министерството на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез предоставяне на безвъзмездни средства българските компании ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси. Вижте повече на ⬇ https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya

Новата Европейска иновационна програма e вече факт

След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, на 05. Юли 2022 г. в Страсбург Комисар Мария Габриел представи новата Европейска иновационна програма (НЕИП). Тя се основава на конкурентните предимства на Европа: водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори…