Акцент на форума бе развитието на иновациите и новите технологии и ролята на Европейския съюз, държавите членки и младите хора като движеща сила

Какво означава иновации чрез политика? Могат ли иновациите да се случват и без нея? Какъв е резултатът?

Това бяха част от темите, в рамките на конференцията „Иновации чрез политика“, която беше открита от еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, г-жа Мария Габриел.

„Важно е не само да търсим отговор на предизвикателствата в този сектор, но и да направим така, че тези предизвикателства да бъдат превърнати във възможности. Иновациите имат нужда от рамка, от конкретни инструменти и екосистема, в която наука, образование и индустрия работят заедно“- заяви г-жа Мария Габриел. „И най-обещаващите иновации няма как да се случат без хора със знания и умения. Ключови тук са образованието, младите хора, местните власти и регионите като източник на иновациите“- допълни още тя.

Събитието предостави възможност за преглед на ключовите европейски и националните политики, които ще стимулират иновациите в България през следващото десетилетие.  Основен фокус в дискусията, в която експертите на Корект Консултинг Груп се включиха, беше поставен върху следните теми:

🔹 Новата вълна от иновации и силата на Европа в тази вълна

🔹 Инструментите и програмите в подкрепа на иновациите – тези, с които вече разполагаме и тези, които ще представим скоро

🔹 Стратегическите области, в които Европа може да бъде лидер и които да водят до автономност и независимост

Сред официалните гости на Форума бяха председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, евродепутата г-жа Цветелина Пенкова, както и представители на държавната власт, на научните среди и Бизнеса.

Please follow and like us: