ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли

ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” през месец юли.

Това стана ясно в рамките на заседание на УС на НИФ, като бе взето решение всички действия, свързани с кандидатстване, оценка, отчитане и последващ мониторинг на проектните предложения по 13-та конкурсна сесия на НИФ да се извършват чрез използване на платформата на Системата за управление на националните инвестиции /СУНИ/ към Министерски съвет.

Процесът по кандидатстването ще бъде адаптиран към СУНИ, с цел да се улеснят кандидатите, като ръководството НИФ информира, че тазгодишната сесия ще предостави значително по-облекчена процудера по кандидатстване благодарение на преработените по форма и съдържание фомуляри за подаване на проектни предложения.

Наред с това са предвидени и редица други облекчения с цел осигуряване на по-лесен и широк достъп за кандидатстване и улеснение при последващо администриране на процеса.

В своите предходни 12 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с близо 100 милиона лева в сферата на четирите приоритетни оси на Фонда: информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.

За повече информация относно условията за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нашия екип чрез контактната ни форма.

Please follow and like us: