На 31 март 2022 г. Европейската Комисията отвори за кандидатстване Втората покана към Фонда за иновации за малки проекти с капиталови разходи между 2,5 и 7,5 милиона евро на компании, разположени в държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Innovation fund

Поканата има за цел да подкрепи проекти, които внедряват силно иновативни технологии, процеси, бизнес модели или продукти/услуги, които са достатъчно зрели и имат потенциал да намалят значително емисиите на парникови газове.

Ако имате проектна идея за чисти технологии, която търси своето финансиране, поканата към Фонда за иновации разполага с финансов ресурс от 100 милиона евро за проекти в следните направления:

✅Възобновяема енергия

✅Енергоемки индустрии

✅Улавяне, използване и съхранение на въглерод

✅Съхраняване на енергия

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 август 2022 г.

За повече информация относно условията за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нашия екип чрез контактната ни форма.

Please follow and like us: