Бизнесът вече може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на фондовете

В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната.

Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране за българския бизнес, от Фонда на фондовете бе ангажиран допълнителен ресурс от 96.2 млн. лв. за осигуряване на ликвидност и средства за нови инвестиции, трансформация и растеж. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по линия на REACT-EU.

Малките и средни предприятия вече ще могат да се възползват от подкрепа през следните банки:

 • БАКБ;
 • Банка ДСК;
 • ОББ;
 • Пощенска банка;
 • Райфайзенбанк;
 • Токуда Банк;
 • Уникредит Булбанк.

Гаранционните инструменти по програма „Възстановяване” дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Фондът на фондовете ще поеме до 80% от кредитния риск на банките партньори за всеки нов кредит, предоставен по програмата на малки и средни предприятия (МСП), като потенциалните загуби за публичния ресурс са ограничени до 50% от общото покритие за портфейла. Крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с нови кредити в размер на 240.4 млн. лв

Основните предимства по програма „Възстановяване“ са:

 • Значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история;
 • Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Одобрение и усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата;
 • Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца;
 • Намаляване на административната тежест за клиента до минимум;
 • Кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis.

За повече информация относно условията за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нашия екип чрез контактната ни форма.

Please follow and like us: