Безвъзмездно финансиране на зелени проекти на бизнеса

Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области – околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми – “Природа и биоразнообразие”, “Кръгова икономика и качество на живот”, “Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и “Преход към чиста енергия”….