Корект Консултинг Груп и СУ „Д-р Петър Берон“-Костинброд стартират изграждането на училищен STEM Център по природни науки

С финансиране по Националната програма STEM започва изграждането на модерен и високоиновативативен училищен STEM Център по природни науки на територията на община Костинброд. В него ще имат възможност да се обучават стотици деца от пети до дванадесети клас.

Центърът ще разполага с Интерактивен кабинет по природни науки, който ще дава възможност за прилагане на подбраните образователни методи като обърната класна стая, учене чрез преживяване, презентиране на нови идеи и дискусия.  Оборудването в интерактивния кабинет ще включва интерактивен дисплей и станция за виртуална и добавена реалност със стереоскопичната технология, която интегрира повече от 700 модела от областите: анатомия, биология, химия, математика, физика, механика и други.

В допълнение Центърът ще предлага Зона за симулации и експерименти със специфично учебно лабораторно оборудване, необходимо за провеждането на експерименти и опити, създаване на модели и решаване на проектно-базирани казуси.

В Центъра учениците ще имат възможност сами да планират, разработват и реализират дейностите в среда, близка до тази в реалния работен процес и потребности на индустрията в сферата на нанотехнологиите, 3D и теле-медицината, фармацията и генното инженерство, екологично чистите технологии и други.

Новоизграденият STEM Център ще предоставя възможност на учениците да развиват своето критично мислене, комуникативни умения и креативност.  Иновативната  изследователска среда в Центъра ще позволява създаването на интердисциплинарни продукции, като по този начин ще даде поле за изява на учениците от всички профили в училището.

В допълнение, Центърът ще предлага обучение с менторство и обмяната на опит, като по този начин ще допринасят за личностното  развитие на учениците, емоционалната им интелигентност и за тяхната гражданска активност. Те ще могат да развиват стратегически партньорства с водещи национални и международни организации в областта на природните науки и съответно ще получат възможност за осигуряване на бъдещи стажове.

Водещ бизнес-партньор при изграждането и развитието на Центъра е дружество КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД. За реализация на проекта дружеството ще осигури средства в размер на 50 000 лева. След изграждането и структурирането на STEM Центъра в неговата цялост и основавайки се на дългогодишния си опит в управлението и работата по различни социално насочени и образователни проекти, компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ще съдейства на училището за обмяна на опит и установяване на добри практики за устойчиво управление и надграждащо развитие на Центъра.

Please follow and like us: