Новата програма за регионално развитие

Новата програма за регионално развитие ще цели да финансира повече проекти Ще има нов подход при разработване на документите за развитие на районите в страната В края на декември миналата година Министерският съвет прие промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които бяха дълго обсъждани и предстои да бъдат гласувани от парламента. Измененията в закона…

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм Предстои да  бъде обявена втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април. Финансиране по новата покана С остатъчния…