Индикативни годишни програми по ОП за 2020 г.

Оперативна програма “Добро управление”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

Оперативна програма “Наука и образование с интелигентен растеж”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

 

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Оперативна програма “Програма за морско дело и рибарство”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Оперативна програма “Околна среда”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна програма “Региони в растеж”

Можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфрасктура”

Можете да изтеглите от тук.

Please follow and like us: