Официално класиране по първия прием на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ публикува окончателните резултати от оценката на проектни предложения по първия прием на Мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Оценката на проектите може да видите тук   Please follow and like us:

Предстоящ прием на проекти за енергийна ефективност по Норвежката програма (EEA Grants)

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите…