В рамките на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ще се проведат мотивационни срещи, насочени към мотивиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, на безработни и неактивни младежи до 29 годишна възраст, които в последствие да бъдат включени в безплатни предприемачески обучения, на територията на 7 общини в Софийска област.

На срещите компания „Корект Консултинг Груп“ ще представи възможностите за бизнес инвестиции на територията на всяка конкретна община и спецификата на региона. Ще бъдат поканени представители на местната общинска администрация, както и на други отговорни държавни органи, в т.ч Агенция по заетостта, Бюро по труда и др., които от своя страна да подкрепят инициативата и да представят актуалните възможности за инвестиции в региона.

Условията, на които трябва да отговарят участниците са следните:

  • да са лица на възраст между 18 и 29-годишна възраст;
  • да са безработни и неактивни;
  • да не са регистрирани в Бюрото по труда.

По време на информационните срещи заинтересованите лица ще бъдат запознати детайлно със следната информация:

  • Какво представлява процедура „Подкрепа за предприемачество“;
  • Какви са конкретните възможности за инвестиции във всяка община по отделно;
  • Коя е целевата група, към която е насочен проекта;
  • Как заинтересованите лица могат да се включат в проекта;
  • Какво представляват планираните в рамките обучения, практически занятия и консултации, какви теми включват и с какво ще допринесат за развитието на предприемачеството сред младите хора.

След края на всяка информационна среща ще бъде отделено време за разискване на възникнали въпроси от страна на участниците.

Датите на събитията, както и часовете на тяхното провеждане ще бъдат обявени допълнително.

Please follow and like us: